Browsing: Thơ

Thơ

Thơ
0

        THỦY CẢNH                     Thân…

Thơ
0

TIỄN ĐƯA Tiễn chị Maria Gabriel Phạm Thị Mật (Mai) Gió đâu về reo vui…

Thơ
0

CỦA LỄ DÂNG Tiễn chị Maria Trần Thị Bích Vân lên đường Người chị yêu…

Thơ
0

XIN THEO Ý CHÚA       (Lc 11,1-13) Lời Chúa phán: Ai xin thì sẽ được, Không…

Thơ
0

NGƯỜI GIEO GIỐNG (Mt 13,1-9) Người gieo giống ra đi nhiều hy vọng, Nhưng không…

Thơ
0

GÁNH ĐỜI CON (Mt 11, 28-30) Cuộc sống con người nhiều thử thách, Long đong…

Thơ
0

HÃY SÁM HỐI Mt 11,20-24 Chúa khiển trách khi dân không sám hối, Không nhận…

Thơ
0

ĐỪNG SỢ                         Mt 10,26-31 Các con ơi! Hãy vững tâm đừng sợ, Đừng sợ…

1 45 46 47 48 49 54