Giờ chầu Thánh Thể Mùa Chay – dành cho giới trẻ

0

 CHÚA LÀ TÌNH THƯƠNG

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ DÀNH CHO GIỚI TRẺ

1.  Lời mời gọi:

Kính thưa cộng đoàn,

Bí tích Thánh Thể là bảo chứng chắc chắn và là dấu chỉ tỏ tường về hy vọng một Trời Mới Đất Mới.  Thánh Thể là bí tích của sự phục sinh, không nguyên vì Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể là Chúa Giêsu Phục sinh, nhưng còn vì Thánh Thể biến đổi tín hữu thành những con người mới, theo hình ảnh của Đấng tạo thành.

Chúng ta cùng cung kính tôn thờ và cảm tạ Chúa Giêsu, vì Người đã quả quyết nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau: Ai ăn Mình và uống Máu Người, sẽ sống mãi muôn đời.

2.  Hát kính Mình Thánh (Bài thích hợp)

3. Tôn thờ Thánh Thể: (Cộng đoàn đọc)

Kính lạy Thánh Thể Chúa Kitô là Vua chí thánh/ hằng ngự trong Nhà Chầu đêm ngày / Chúa là Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh / hằng hiện hữu trong tâm hồn chúng con.

Chúa là Chúa tình thương đối với chúng con / Chúng con là những người em nhỏ bé/ xin hợp với Đức Trinh Nữ Maria / Mẹ yêu dấu của Chúa / dâng tế trọn thân xác và linh hồn / để làm của lễ toàn thiêu cho tình yêu thương xót của Cha  cực thánh / Xin Người xóa tội trần gian / ban ơn tha thứ / và đặc biệt thánh hóa hết thảy các linh hồn tội lỗi / đã trót dại nghe theo thần dữ / theo giác quan và tự ái quá mức / dám khởi nguỵ cùng Thiên Chúa là Chúa nhân từ / toàn thiện / toàn ái.

 Chúng con xin dâng những đau khổ nhỏ mọn của chúng con lên / hợp với những đau khổ lớn lao của Chúa / để đền tội những tội bội phản của loài người / đã xúc phạm đến Thánh danh Cha nhân hiền. /  Xin cho chúng con bền vững trong tình con mến thảo của Chúa Ba ngôi chí thánh. / Amen.

4. Hát: nội dung:  Mến yêu, trông cậy tình yêu Chúa (Hát ngắn)

5. Dẫn vào Tin Mừng:

Lòng thương là mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đến gặp con người ở mọi thời đại. Người vẫn xuất hiện giữa chúng ta trong Lời của Người và trong các bí tích. Chúng ta cùng lắng nghe trình thuật của Thánh sử Gioan. Đó là điều Chúa muốn nói riêng với từng người chúng ta.

(Mời cộng đoàn đứng)

Đọc: Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan (Ga 3:13-17)

Đức Giê-su nói: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

6.  Hát: Lắng nghe Lời Chúa    TCCĐ tr 78

Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho biết lắng nghe, Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng, chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho cho con biết sẵn sàng, thực hành Lời Chúa đã truyền ban.

ĐK.  Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.      

(Mời cộng đoàn quỳ)

7.   Suy niệm và cầu nguyện: …. Dì Têrêsa

8.  HÁTĐây nhiệm tích (hay bài thích hợp) – Phép lành Mình Thánh

9. Hát kết:  Bài thích hợp

1 2 3

Comments are closed.