Nội dung Thường huấn quý II – 2012

0

  NI DUNG THƯỜNG HUN QUÝ II – 2012

– Đọc Nội Quy và Công vụ Tổng hội 2011 chương 8, chú ý đến những điểm mới để thi hành.
– Đọc Tông Huấn Lời Chúa Phần III, từ số 90 – 108 (từ trang 189 – 218)
– Đọc Thư của Cha Bề trên Tổng quyền với chủ đề: “Chị em Đa Minh và việc giảng thuyết” “Hãy đi nói với anh em Thầy” (Ga 20,15).
– Thảo luận – học hỏi MẦU NHIỆM GIÁO HỘI VÀ TINH THẦN PHỤNG TỰ theo tài liệu học tập của Giáo phận Xuân Lộc trong tập GIA ĐÌNH và GIÁO XỨ SỐNG MẦU NHIỆM GIÁO HỘI VÀ TINH THẦN PHỤNG TỰ từ trang 21 – 43; gồm 9 bài, 81 câu ; có slideshow/ powerpoint, minh họa cho mỗi bài. Trong TCN này mỗi cộng đoàn sẽ có sáng kiến học hỏi, mỗi tháng 3 bài, 3 tuần học, 1 tuần ôn tập. Xin vào Website của Hội dòng: http://daminhtamhiep.net trang TƯ LIỆU – MỤC VỤ – MỤC VỤ NGŨ NIÊN Gp. XL để học theo phần trình bầy câu hỏi và trả lời bài một cách ngắn gọn và ý nghĩa.

Comments are closed.