Triều đại 4: Thánh Giáo hoàng Clêmentê I

0

 Đức Giáo hoàng Clêmentê I sinh tại Rôma, vùng Côlisêô, nước Ý. Ngài là một trong những người đầu tiên được thánh Phêrô rửa tội ở Rôma và có truyền thuyết cho rằng chính thánh Phêrô đã đề cử thánh Clêmetê I làm Giáo hoàng. Đức Clêmentê I là tác giả của bức thư còn được lưu giữ như là tư liệu đầu tiên đề cập đến ưu quyền của Giám mục Rôma. Ngài cũng viết nhiều lá thư khác để bênh vực Giáo hội, đặc biệt là bức thư viết bằng tiếng Hy Lạp được xem như một bài hộ giáo đối với niềm tin Kitô giáo. Người ta cũng chú ý đến bức thư của đức Clêmentê I viết cho giáo đoàn Côrinthô, qua đó ngài dàn xếp được những bất đồng và nguy cơ đổ vỡ của Giáo hội địa phương này. Ngài thể hiện là vị Giáo hoàng có tài hùng biện, yêu mến và tôn trọng chân lý chính thống, một con người hiền từ khiêm tốn và bác ái. Có thể nói rằng, ngoại trừ các sách Tân ước, các thư của đức Clêmentê là những bản văn thần học cổ xưa nhất của Kitô giáo được tìm thấy tại Alexanđria trong Codex Alexandrinus. Vào thời các hoàng đế Nerva Trajanô, Giáo hội của Chúa Kitô tương đối được yên ổn so với thời gian trước, ngoại trừ những ai bị cáo giác đích danh là Kitô hữu hay có những hành vi chống lại việc cúng tế thần linh và hoàng đế. Đức Clêmentê I là nhân vật rất có uy tín và nhiều ảnh hưởng trên dân chúng, vì thế, ngài bị hoàng đế Nerva bắt và kết án lưu đày đến Pontô. Sau đó hoàng đế Tranjanô ép ngài dâng lễ tế thần, ngài đã cương quyết từ chối nên cuối cùng bị kết án tử hình. Theo các tài liệu lịch sử, Đức Clêmentê I đã bị cột neo đá quanh cổ và ném xuống biển. Dân chúng vớt xác ngài lên và an táng ở Chersônêsia thuộc vùng Crimê. Đến năm 858, Đức Giáo hoàng  Nicôla cho cải táng xác ngài và đem về chôn cất tại Rôma, nơi đó, một Vương cung thánh đường được xây dựng và dâng kính ngài. Thánh Giáo hoàng Clêmentê là người đầu tiên đặt ra những quy định về phụng vụ, ngài đã đưa tiếng Amen vào trong các nghi thức cử hành của Kitô giáo. 

Comments are closed.

phone-icon