Triều đại 18: Thánh Giáo hoàng Pontianô

0

Đức Giáo hoàng Pontianô sinh tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng ngày 21-7-230. Giáo triều của ngài gặp phải một vài cuộc bách hại dưới triều các hoàng đế Alexandrô Sêvêrê, và Maximianô I ngay khi ông lên ngôi vào năm 235. Đức Pontianô là vị Giáo hoàng đầu tiên thiết lập việc hát Thánh Vịnh, đọc Kinh Cáo Mình trước giờ lâm chung và dùng lời chào “Chúa ở cùng anh chị em” trong cử hành phụng vụ.

Theo các tài liệu lịch sử ghi lại, Đức Pontianô đã từ chức khi bị lưu đày, vì ngài muốn có một vị Giáo hoàng khác điều hành Giáo hội và hiện diện tại Rôma. Ngài bị bắt, bị lưu đày tại hòn đảo nhỏ Sarđiniavà chết cách đau đớn vì kiệt sức do những hình phạt nặng nề mà ngài phải gánh chịu vào ngày 30-10-235. Thi hài của ngài được bảo quản trong nhà thờ thánh Praxêđê tại Rôma, Giáo hội xem cái chết của ngài như là một cuộc tử đạo. Đây là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sửa Giáo hội Công giáo đã từ nhiệm.

Comments are closed.