Triều đại 19: Thánh Giáo hoàng Antêrô

0

Đức Antêrô sinh tại Ma-nha Grêcia, Hy Lạp. Giáo triều của ngài chỉ kéo dài trong 6 tuần lễ, từ 21-11-235 đến 3-1-236. Dù vậy chỉ trong thời gian ngắn, ngài đã thu thập và lưu trữ tất cả những tài liệu lịch sử gồm văn thư và thánh tích trong văn khố đầu tiên của Giáo hội gọi là Scrinium. Những văn khố này đã bị thiêu rụi dưới triều hoàng đế Điôclêsiô.

Đức Giáo hoàng Antêrô chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Maximinô. Thi hài ngài được chôn cất bên cạnh mộ các Giáo hoàng trong hầm mộ thánh Calixtô. Những thánh tích về ngài vẫn còn được bảo quản trong nhà thờ thánh Sylvestrô ở Rôma.

Comments are closed.