Triều đại 21: Thánh Giáo hoàng Cornêliô

0

Đức Cornêliô chào đời tại Rôma. là vị Giáo hoàng thứ 21 kế vị Đức Fabianô. Sau khi Đức Fabianô chết ngày 10-1-250, ngôi vị Giáo hoàng bị trống tòa đến 16 tháng. Vì cuộc bách hại khốc liệt đang xảy ra nên các tín hữu phải trốn tránh. Đến tháng 6-251, Đức Cornêliô mới được bầu chọn làm Giáo hoàng . Cuộc bầu cử này diễn ra rất khó khăn, vì lúc ấy, linh mục Nôvatianô, nhà thần học theo trường phái thanh giáo khắc nghiệt, cương quyết khai trừ vĩnh viễn những kẻ chối đạo vì sợ bách hại. Nôvatianô tự xưng là Giáo hoàng và trở thành ngụy giáo hoàng thứ hai trong lịch sử Giáo hội. Theo tài liệu lịch sử, có ba vị Giám mục đã chấp nhận Nôvatianô. Nhưng phần đông các Giáo hội địa phương khác đều công nhận Đức Cornêliô là Giáo hoàng chính thức của Giáo hội. Nôvatianô chỉ trích Đức Giáo hoàng Cornêliô và đức Giám mục Cyprianô là quá nhu nhượng, không đủ cứng rắn đối với các tín hữu đã chối đạo, muốn quay trở về với Giáo hội. Đức Cornêliô đã cho triệu tập công đồng tại Rôma vào năm 251, phần lớn các nghị phụ đều tán thành sự khoan dung của Đức Giáo hoàng Cornêliô và lên án sự nghiêm khắc quá đáng của Nôvatianô. Công đồng đã ra vạ tuyệt thông đối với ông, do đó, cuộc ly giáo đầu tiên đã xảy ra trong lịch sử Giáo hội.

Đức Cornêliô bị hoàng đế Trêbônianô Gallô bắt và kết án vì xúc phạm các vị thần thánh ngoại đạo, khiến cho thành Rôma và một phần của đế quốc bị trừng phạt vì bệnh dịch tả. Hoàng đế truyền lệnh cho Đức Corlêliô phải dâng lễ tế thần để cầu xin sự bình an, Đức Giáo hoàng đã cương quyết từ chối nên ngài bị bắt đi đày ở Civitavecchia, một vùng thuộc nước Ý và qua đời ở đó vào năm 253. Giáo hội xem cái chết ấy như là sự tử đạo, ngài được an táng ở nhà thờ Đức Maria Trantêvêrê, trong thành Rôma.

Comments are closed.