Triều đại 22: Thánh Giáo hoàng Luciô I

0

Đức Luciô I sinh tại Rôma, giáo triều của ngài bắt đầu từ ngày 25-6-253 đến ngày 5-3-254. Khi Đức Cornêliô qua đời, ngài được bầu làm Giáo hoàng, nhưng lập tức bị bắt và bị lưu đày theo lệnh của hoàng đế Trêbônianô Gallô. Sau khi Trêbônianô Gallô qua đời, hoàng đế Valêrianô đã ra lệnh ân xá cho phép ngài trở về lại Rôma. Là vị Giáo hoàng đạo đức thánh thiện, ngài cực lực chống lại lối sống buông thả, tự do của các giáo sĩ thời bấy giờ.

Ngài qua đời tại Rôma và được an táng trong phần mộ các Giáo hoàng tại nghĩa trang thánh Calixtô. Ngày nay, hài cốt của ngài được cất giữ trong nhà thờ thánh Cêcilia ở Rôma.

Comments are closed.