Triều đại 27: Thánh Giáo hoàng Êutykianô

0

Đức Êutykianô sinh năm 220, tại Luni, nước Ý. Khi đức Fêlix I chịu tử đạo ngày 30-12-274, ngài được bầu lên kế vị ngày 4-1-275. Dưới giáo triều của ngài, có 4 vị hoàng đế kế tiếp nhau là: Aurêlianô, Taciô, Prôbô và Carô. Giáo hội thời kỳ này chịu nhiều đau khổ vì các cuộc bách hại, nhiều tín hữu đã tử đạo. Chính ngài đã tự tay chôn cất trên 300 tín hữu tử đạo. Vì muốn các vị tử đạo phải được tuyên dương một cách xứng đáng và cao quý nhất, ngài đã quy định việc chôn cất thi hài của họ phải được bọc liệm trong áo “Dalmatic” màu đỏ, tương tự như áo choàng rộng mà các hoàng đế Rôma thường mặc, chứ không dùng tấm khăn trắng sơ sài theo truyền thống trước đó.

Về phụng vụ, ngài khuyến khích lễ cầu mùa, làm phép cây cối và hoa trái. Nghi lễ này sẽ được thực hiện ở Pháp sau này qua Công đồng Orléans năm 515. ngài đã tử đạo ngày 7-12-283 và được an táng trong nghĩa trang thánh Calixtô ở Rôma.

Comments are closed.