Triều đại 32: Thánh Giáo hoàng Militiađê

0

Đức Giáo hoàng Militiađê hay Melkiađê sinh tại Châu Phi. Tên tuổi ngài gắn liền với những sự kiện chính trị và lịch sử quan trọng nhất của Kitô giáo thời bấy giờ. Sau một thời gian trống ngôi Giáo hoàng từ tháng 8/309-7/311, hoàng đế Maxenciô bãi bỏ các biện pháp bách hại Kitô giáo và cho phép bầu chọn Giáo hoàng năm 311. Do đó, ngài được chọn làm Giáo hoàng ngày 2-7-311.

Năm 312, trước trận chiến tại Milviô, Constantinô trong một thị kiến gọi thị kiến về cờ hiệu chiến thắng, trên đó, có hình Thánh giá của kitô giáo bày tỏ cho ông biết sẽ chiến thắng cuộc chiến quan trọng này. Quả vậy, Constantinô đã chiến thắng Maxenciô và lên ngôi hoàng đế. Để tưởng nhớ ơn trời và sự tác động của mẹ cùng chị, Constantinô đã công bố chiếu chỉ tha đạo (chiếu chỉ Milannăm 313) cho các Kitô hữu. Do đó từ năm 313, Kitô giáo được tự do hành đạo như mọi tôn giáo khác, nhất là được bảo đảm bởi pháp luật và được trợ giúp bởi nhà cầm quyền. Đây là dịp thuận lợi để Kitô giáo được mở rộng nhanh chóng, rồi từng bước trở thành quốc giáo tại Rôma và chính thức đi vào lịch sử thế giới. Không những thế, nhờ sự can thiệp và lòng đạo đức của bà Hêlêna, hoàng đế Constantinô đã dâng tặng ngài một căn phòng rộng rãi trong lâu đài Latran. Ngài qua dời ngày 11-1-314, được an táng trong nhà thờ thánh Sylvestrô tại Rôma.

Comments are closed.