Triều đại 33: Thánh Giáo hoàng Sylvestrô I

0

 

Đức Giáo hoàng Sylvestrô sinh tại Rôma. Giáo triều của ngài kéo dài từ ngày 31-1-314 đến ngày 31-12-335, trong bầu không khí tươi mát do hoàng đế Constantinô khai sáng. Hoàng đế đã trao cho ngài cung điện Latran làm ngai tòa Giáo hoàng với tên gọi là “Patriarchio”. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên đội mũ ba tầng, hình thức tiên khởi của mũ Giám mục ngày nay.

Ngài tiếp tục những công trình xây cất các Đại thánh đường thánh Gioan Latran, Đại thánh đường thánh Phêrô, nhất là công cuộc bảo vệ toàn vẹn đức tin Kitô giáo chính thống trước các Lạc thuyết, nhất là Lạc giáo Ariô “chối bỏ tín điều Ba ngôi và Thiên tính của Chúa Kitô”. Ngài chủ tọa Công đồng chung đầu tiên ở Nicêa thuộc vùng Tiểu Á năm 325 với sự hiện diện của hoàng đế Constantinô. Qua đó, Lạc thuyết Ariô bị lên án, Công đồng tái xác quyết Thiên tính của Chúa Kitô, sự đồng bản thể của ngài với Thiên Chúa Cha. Kinh tin kính tóm lược tất cả đức tin Kitô giáo đã được soạn thảo và công bố qua Công đồng này. Ngài đã ấn định Chúa nhật là ngày nghỉ việc để tưởng niệm Chúa Phục Sinh. Ngài đã cho đặt mão gai có đinh sắt trên tượng chịu nạn. Ngài đã rửa tội cho hoàng đế Constantinô tại Giêrusalem nhân dịp cung hiến Thánh đường Mộ thánh nằm trên ngọn đồi Calvê, được xây dựng theo nguyện ước của bà Hêlêna, mẹ của hoàng đế Constantinô.

Ngài qua đời ngày 31-12-335 và được an táng trong ngôi thánh đường mang tên ngài tại Rôma.

Comments are closed.