Triều đại 34: Thánh Giáo hoàng Marcô

0

Sinh tại Rôma, giáo triều của ngài thật ngắn ngủi, chỉ được hơn 8 tháng. Ngài tiếp tục công việc chống lại Lạc giáo Ariô với sự ủng hộ mạnh mẽ của các giáo phụ như Athanasiô, Hilariô và Basiliô Cả. Ngài đã cho soạn thảo cuốn lịch công giáo đầu tiên trong Giáo hội, ra sắc lệnh trao quyền năng cho Giám mục thành Ostie cử hành nghi thức thánh hiến Giáo hoàng. Ngài đã thiết lập dây Pallium và nghi thức vẫn còn được sử dụng đến ngày hôm nay. Ngài cũng cho xây dựng ngôi thánh đường mang tên Marcô thánh sử tại Rôma.

Ngài qua đời ngày 7-10-336, sau khi ngôi thánh đường Marcô hoàn thành, được cải táng và chôn cất trong ngôi nhà thờ này.

Comments are closed.