Triều đại 40: Thánh Giáo hoàng Innôcentê I

0

Đức Giáo hoàng Innôcentê I sinh tại Albanô, xứ Latium gần Rôma. Đây là trường hợp nối ngôi Giáo hoàng khá đặc biệt trong lịch sử Giáo hội. Vì ngài là con của Đức Giáo hoàng Anastasiô I. Giáo triều của ngài là một trong những triều đại quan trọng của lịch sử. Giai đoạn này, quân Goths d’Alaric đã chiếm Rôma ngày 24-8-415, gây lo sợ kinh hoàng cho mọi người. Ngài đã dẫn một phái đoàn đi gặp hoàng đế Hônôriô (Honorius) đang đóng quân ở Ravenna để xin trợ giúp chống lại quân xâm lược Alariô. Quân xâm lược tiến sát thành Rôma và sau khi Rôma chịu nộp một khoảng tiền lớn mới rút đi. Năm ngày sau, chúng lại kéo đến tấn công thành Rôma, tàn sát và cướp bóc. Ngài đã dùng giáo quyền của mình để gây áp lực với vua xứ Alariô là người Kitô giáo theo Lac thuyết Ariô. Thuyết này không cho phép tàn sát dân chúng, phải tôn trọng các thánh đường, nhất là các Vương cung thánh đường của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô là nơi dân chúng đang trú ẩn.

Dưới giáo triều này, các Lạc thuyết vẫn còn tiếp diễn, ngài đã mạnh mẽ chống Lạc thuyết Manikêô, Lạc thuyết Pêlagiô và bênh vực Giám mục Gioan Kim Khẩu (Jean Crisotome thành Costantinopôli) trước sự công kích và âm mưu của hoàng hậu Êuđôxia, vợ của hoàng đế Acadius. Chính bà đã lưu đày đức Giám mục Gioan Kim Khẩu.

Ngài tiếp tục bảo vệ quyền ưu việt của Giáo hoàng Rôma, dù thời điểm này đang có những tranh chấp với Tòa Thượng phụ Constantinôpôli. Ngài qua đời ngày 12-3-417, được an táng bên cạnh Đức Giáo hoàng Athanasiô I là cha của ngài.

Comments are closed.