Triều đại 41: Thánh Giáo hoàng Zôsimô

0

Đức Giáo hoàng Zôsimô là người gốc Hy Lạp (Masuraca), có nhân cách mạnh mẽ và quan tâm đến quyền lợi của Giáo hội, chống lại sự can thiệp của bên ngoài. Với quan niệm luân lý khắt khe, ngài không cho phép những người con ngoại hôn được làm linh mục và gửi các giám quản tông tòa đến với dân tộc Franks (Pháp).

Ngài được tiến cử Giáo hoàng không do bầu chọn nhưng được đề cử bởi đứcInnôcentêI.Đây có thể nói là một Giáo hoàng yếu kém trong lịch sử Giáo hội. Ngài mắc phải nhiều sai lầm trong việc điều hành Giáo hội cũng như trong việc bảo vệ đức tin tông truyền của Kitô giáo chống lại các Lạc thuyết, cụ thể là lúc đầu, ngài đã ủng hộ Lạc thuyết Pêlagiô và tiếp đón Cêlestiô thuộc phái Pêlagiô. Ngài giữ lập trường ủng hô phái Pêlagiô này cho đến Công đồng khác được tổ chức ở Carthagô năm 418. đến lúc này, ngài mới lên tiếng chống lại Lạc giáo Pêlagiô, xác định tín điều về tội Tổ tông, theo đó, ơn thánh sủng là phương thế duy nhất đem lại ơn cứu độ.

Ngài qua đời ngày 26-12-418, được an táng tại thánh đường Lôrenxô ở ngoại thành Rôma.

Comments are closed.