Triều đại 42: Thánh Giáo hoàng Bônifaciô I

0

Đức Giáo hoàng Bônifaciô sinh tại Rôma, là vị Giáo hoàng thứ 42 của Giáo hội Công giáo. Cuộc bầu chọn Giáo hoàng sau cái chết của đức Zôsimô gặp nhiều rắc rối.

Sau ngày đức Zôsimô qua đời, một phần dân chúng quy tụ nhau tại Latran và bầu chọn vị phó tế Êulaliô (Eulalius) làm Giáo hoàng ngày 27-12-418 đang khi diễn ra tang lễ của Đức Giáo hoàng vừa mới qua đời.

Hôm sau, tức ngày 28-12, khoảng 70 linh mục Rôma họp lại trong nhà thờ Thêôđôra bầu chọn vị linh mục già Bônifaciô làm Giáo hoàng. Cả hai vị Êulaliô và Bônifaciô đều được tấn phong ngày 29-12-418. Đức Bonifaciô tại nhà thờ thánh Marcêliô và Êulaliô tại Latran. Trước tình trạng ấy, hoàng đế Hônôriô phải can thiệp bằng cách triệu tập một Thượng hội đồng ởRavenna, yêu cầu hai Giáo hoàng được bầu phải rời khỏi Rôma khi Thượng hội đồng nhóm họp. Cuối cùng, đức Bonifaciô được chọn và cũng dịp này, hoàng đế Hônôriô đưa ra quy định: trường hợp có hai cuộc bầu chọn Giáo hoàng cùng lúc và có hai vị được bầu chọn, thì cả hai vị ấy đều không được làm Giáo hoàng. Phải có cuộc bầu chọn thứ ba với một ứng cử viên khác. Lễ đăng quang của ngài phải hoãn lại mấy tháng, vì sự có mặt của Giáo hoàng giả Êulaliô. Sau đó, phải nhờ can thiệp bằng vũ lực của hoàng đế Hônôriô mới tấn phong Giáo hoàng cho ngài được. Tuy nhiên, sự can thiệp của ông hoàng Charles xứ Ravenna đánh dấu bước khởi đầu cho thời kỳ thế quyền xen vào việc bầu chọn Giáo hoàng. Về phần Êulaliô, ông chấp nhận về Tòa Giám mục tại Campania và chết năm 423.

Ngài cũng theo đường lối của đức Innocentê và Zôsimô và phạm phải một số sai lầm. Vị Giáo hoàng trước là Zôsimô đã can thiệp để phục chức cho ba vị phó tế bị vạ tuyệt thông bởi các Giám mục Phi châu còn ngài chấp nhận phục chức cho Giám mục Antôniô đã bị thánh Giám mục Augustinô truất phế. Sự việc này đã tạo căng thẳng giữa thánh Augustinô và Giáo hội Châu phi.

Ngài tiếp tục chiến đấu chống Lạc thuyết Pêlagiô. Và đã thành công trong việc thuyết phục Thêôđôsô II trả lại tỉnh Illyria, đồng thời trao quyền cho Rôma điều hành.

Về mặt phụng vụ, ngài đã ra những sắc chỉ cấm phụ nữ đụng chạm đến các đồ thánh, ngay cả việc giặt các khăn thánh cũng như việc dọn bàn thờ, cấm chỉ người nô lệ không được làm Giáo sĩ. Ngài qua đời ngày 4-9-422.

Comments are closed.