Video: Ngày thứ II của ĐTC Phanxicô tại Brazil

0

Dưới đây là 3 Video clip ghi lại một số hoạt động của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Brazil hôm qua: Do chưa có bản dịch Việt ngữ, nên xin vui lòng coi trước bản Tiếng Pháp:

1. Cuộc gặp gỡ với người dân tại khu ổ chuột Varginha:

 

2. Tóm tắt buổi lễ Đức Thánh Cha gặp gỡ Giới trẻ tại Copacabana :

 

3. Đức Thánh Cha đi Đàng Thánh Giá với Giới trẻ:

Comments are closed.