Chân phước Gio-an-na A-da, thân mẫu Thánh phụ Đa Minh

0

Ngày 2 tháng 8

Chân phước Gio-an-na A-da thân  mẫu Thánh phụ Đa Minh

Trong một tập sách,  cha Giô-đa-nô sa-xô-ni-a ghi tên thân phụ thánh Đaminh là Phê- líc, và thân mẫu là bà Gio-an-na. Theo truyền tụng, bà Gio-an-na có ba người con, con thứ nhất là do đời chồng trước. Theo Rơ-đô-ri- ghê Xê-ra-ten, bà là một phụ nữ đầy tin tưởng, lại đoan trang, tiết hạnh, khôn ngoan, có lòng trắc ẩn đối với những người khốn khó và bị hất hủi, bà còn lẫy lừng về danh thơm tiếng tốt hơn các phụ nữ trong miền.

Qua đời đầu thế kỷ thứ 13, bà được chôn cất tại Ca-lê-ru-ê-ga, rồi được an táng tại nhà thờ thánh Phê-rô Guy-mi-en I-dan, sau  đó tại Pê-nha-phi-en và hiện nay tại Ca-lê-ru-ê-ga, tỉnh Bua-gô.

Ngày 1 tháng 10 năm 1828, Đức Lêô XII phê chuẩn việc tôn kính người .

Comments are closed.