Giáo án khối Vào đời – Năm I – Bài 12

0

SÁCH TIN MỪNG THEO THÁNH GIOAN

I.  N ĐỊNH:

1. Thánh hoá:

2. Ôn bài cũ:

3. Dn vào bài mi:

Các em thân mến,

Chúng ta đã lược qua phần dẫn nhập vào các Tin Mừng Nhất lãm (Mat-thêu, Mác-cô, Lu-ca). Mỗi Thánh ký cho chúng ta một cái nhìn độc đáo về mầu nhiệm Đức Giêsu và sứ mạng của Người đối với nhân loại – qua  sứ điệp muốn nhắm gửi đến độc giả. Hôm nay chúng ta cùng nhau học về Tin Mừng Gioan – cuốn sách cũng thuật lại cuộc đời của Đức Giêsu như những Tin Mừng nhất lãm nhưng lại rất khác biệt.

II.  CÔNG B LI CHÚA: Ga 13, 20-26   (Gi ý:)

Các em thân mến, “Kinh Thánh không đơn thuần là một lời của quá khứ, nhưng còn là một Lời sống động trong hiện tại”. Nguyện xin Chúa mở lòng, mở trí để chúng ta cùng nhau học hỏi Tin Mừng Gioan – và qua Thánh sử Gioan, người đã có kinh nghiệm bản thân được gặp Đức Kitô và di theo Ngài, giúp chúng ta biết tựa đầu vào ngực Đức Kitô, và biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn hầu có thể yêu mến Lời Chúa mỗi ngày một hơn (x Th Verbum Domini, số 5).

III. DIN GII:

1. Tác gi:

Có lẽ sách Tin Mừng IV không chỉ là một tác giả duy nhất. Do đó, người ta nghĩ đến một “trường phái Gioan” gồm các môn đệ của Gioan đã suy gẫm và đào sâu các giáo huấn ông dạy.

Nhưng tác giả chính là ai? Theo truyền thống, là tông đồ Gioan, con ông Dêbêđê và em ông Giacôbê, đã viết sách Tin Mừng thứ IV. Ông là một trong những người đầu tiên được Chúa gọi làm tông đồ (Mc 1,19); là “người môn đệ được Đức Giêsu thương mến” (Ga 19, 26) và là người môn đệ đã để đầu tựa vào lòng Đức Giêsu trong bữa tiệc ly (Ga 13,23). Ông thuộc nhóm ba môn đệ thân tín của Đức Giêsu. Ông luôn xuất hiện trong mọi biến cố quan trong của cuộc đời Đức Giêsu, nhất là trong cuộc tử nạn –  khi mà các tông đồ bỏ chạy hết. Ông đứng gần thập giá và Đức Giêsu giao thân mẫu của mình cho ông (Ga 19,25-27). Sáng sớm Chúa Nhật Phục sinh, ông và ông Phêrô chạy ra mộ (Ga 20,23.4.8). Ở trên bãi biển hồ Tibêria, ông nhận ra Đức Giêsu trước các môn đệ khác (Ga 21,7).

Khi Đức Giêsu về trời, Gioan vẫn sát cánh với Phêrô và là một trong những rường cột của Giáo Hội sơ khai (Gl 2, 9). Theo truyền thống thì Ngài giảng đạo tại Ephêsô và qua đời tại đó.

Giáo Hội mừng lễ Thánh Gioan ngày 26 tháng 12 hàng năm.

2. Thi gian – mc đích biên son và độc gi ca Ga:

a/  Thi gian:

Theo Etienne Charpentier, Tin Mừng Gioan được hình thành qua nhiều giai đoạn rồi mới tiến đến lúc soạn thảo cuối cùng khoảng năm 95-100 tại Ephêsô.

Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ cho rằng bởi vì sách Tin Mừng IV không phải chỉ có một tác giả duy nhất, nên chắc chắn phải phân biệt như sau:

– Những phần chính của thánh Gioan đã được soạn thảo tại Ephêsô

– Còn về các phần khác do các soạn giả và các đồ đệ của Thánh Gioan soạn thảo thì khó mà xác định được ở Ephêsô hay ở nơi khác.

Về thời gian soạn thảo, theo thánh Irênê và ông Cơ-lê-men-tê A-lê-xan-ri-a, có lẽ Thánh Gioan đã sống đến thời Hoàng đế Tra-gia-nô (98-117). Như thế, chúng ta có thể nghĩ rằng: Thánh Gioan đã soạn thảo Tin Mừng vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất (100 ?)

b/ Mc đích:

Ga 20, 31 làm nổi bật mục tiêu của sách Tin Mừng thứ IV: “Nhng điu đã được chép đây (trong sách này) là để anh em tin rng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô (Đấng được xc du), Con Thiên Chúa và để anh em tin mà được s sng nh danh Người”.

“Tôi đã viết nhng điu đó cho anh em là nhng người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rng anh em có s sng đời đời”. (1 Ga 5:13-13)

c/ Độc gi ca Gioan:

Tin Mừng Ga hướng đến nhiều độc giả khác nhau. Gioan viết không chỉ cho người Do Thái mà cho hết mọi người mọi nơi. Ông muốn động viên và củng cố đức tin, theo như mục đích ông nhắm tới.

3. B cc và đặc đim ca Tin Mng Gioan:

a/ B cc

v  Gồm 21 đoạn, 878 câu và được chia làm 3 phần:

– Chương 1, 1 – 18 : Lời tựa của Tin Mừng IV chính là bản tổng hợp giáo lý về Ngôi Lời Nhập Thể và ở giữa lòng nhân loại, về Đức Kitô đã sống trong lịch sử cũng chính là Ngôi Lời đã sống trong cung lòng Chúa Cha và luôn hướng về Cha. Người đến nhà của Người nhưng đã bị khước từ… !

– Chương 1,19 – 12,50:   Sứ vụ của Đức Giêsu trong cuộc đời công khai: Đức Kitô tỏ mình là một vị sáng lập nhiệm cục mới. Người tỏ mình qua các dấu lạ để minh chứng quyền năng Thiên tính của Người.

– Chương 13,1 – 21,25: “GIỜ ”  của Đức Giêsu. Lễ Vượt Qua của Chiên Thiên Chúa (Tử nạn và Phục Sinh)

b/  Đặc đim riêng bit ca Gioan:

– Gioan nhìn toàn bộ câu chuyện về Đức Giêsu dưới ánh sáng vĩnh cửu, phát xuất tự trời cao, chính vì thế mà Gioan bắt đầu Tin Mừng bằng trước tác thần học cao siêu về Ngôi Lời (Ga 1, 1). Đây là đạo lý riêng biệt nhất của Ga, để giúp độc giả quy hướng hoàn toàn về Đức Kitô, Người là Ngôi Lời,  là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế.

– Gioan không sử dụng từ “phép l”như Tin Mừng Nhất lãm, nhưng dùng từ “du l” để chỉ những việc lạ lùng, những kỳ công Đức Giêsu làm nhân danh Thiên Chúa, nhằm thúc giục những người chứng kiến tin rằng sứ mạng của Người phát xuất từ TC (2,11 ; 9,33 ; 11,40-42). Gioan bắt đầu từ những thực tại cụ thể thường ngày, nhưng là những biểu tượng giúp ta nhận ra thế giới của Thiên Chúa và giúp liên hệ với Ngài. Vd: Khi hóa bánh… Gioan trình bày Bánh sự sống (6,35) / Về Anh sáng… “Ta là ánh sáng thế gian” / Khi nói về con chiên… Đức Giêsu là Chiên Con đích thực để đền tội (1, 29) / Rắn đồng trong sa mạc… Chúa chịu treo trên thập giá (3,14) / Lazarô sống lại, đề cập đến sự sống vĩnh cửu: Ta là sự sống lại và là sự sống…” (11,25)… Tin Mừng Gioan chú trọng đào sâu đời sống tâm linh.

– Trong Gioan, đời sống Đức Giêsu được diễn tả hoàn toàn trong khung cảnh phượng tự. Người canh tân việc thờ phượng trong tinh thần và chân lý.

– Tin Mừng Gioan bổ túc cho Tin Mừng Nhất lãm, vì trong khi các Tin Mừng Nhất lãm thường dùng kiểu tả chân để thuật lại các câu truyện thì Gioan chú ý đến đạo lý tiềm ẩn trong đó. Gioan kể ra từng việc Đức Giêsu thực hiện theo thời gian và không gian, nên Gioan còn là một chứng từ có giá trị lịch sử.

4. Cu nguyn:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Ngôi Lời vĩnh cửu, đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng con, trở nên mẫu mực cho cuộc sống của chúng con. Xin Chúa vì lời thánh sử Gioan chuyển cầu, giúp chúng con có cái nhìn của Gioan: ông “đã thấy và đã tin” – để chúng con xác tín sâu xa rằng: Chúa đang hiện diện và đồng hành giữa cuộc sống của chúng con, để chúng con biết tuyên xưng Chúa trong lòng, ngoài môi miệng và trong mọi hành động của chúng con, hầu trở có thể loan báo LỜI một cách hữu hiệu nơi môi trường sống của chúng con.

III. SNG LI CHÚA

1. Bài hc: theo sách thủ bản.

2. Gi ý thc hành: cụ thể và tích cực, hợp với Mùa Phụng vụ mà chúng ta đang sống.

IV. KT:    

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.