Triều đại 201: Đức Giáo hoàng Grêgôriô XI

0

Đức Grêgôriô XI tên thật là Pierre Roger de Beaufort, sinh năm 1329 tại Maumont, nước Pháp. Là cháu của Đức Giáo Hoàng Clêmentê VI, được tấn phong Hồng y năm 1348, lúc mới vừa được 18 tuổi. Khôn ngoan, tài đức, với học vị Tiến sĩ giáo luật và thần học tại đại học Pêrousia ở Ý, ngài được mọi người yêu mến và nể trọng, nên sau khi đức Urbanô V qua đời, các Hồng y đã đồng lòng bầu chọn ngài làm Giáo hoàng tại Avignon ngày 30-12-1370. Một ngày trước khi đăng quang, ngài được phong chức Linh mục ngày 4-1-1371 và hôm sau ngày 5-1-1371, ngài đăng quang tại Avignon. Liền sau khi lên ngôi Giáo hoàng, ngài đã cố gắng hòa giải nước Pháp và Anh, nhưng không thành công. Ngài cũng nỗ lực nhiều cho mối hiệp nhất hai Giáo hội Đông và Tây Phương để thực hiện một cuộc thập tự chinh mới, nhất là ngài cố gắng canh tân hàng giáo sĩ, trục xuất khỏi giáo triều các Giám mục và thượng phụ đã bỏ giáo phận của mình để sống vô luân lý, vô trách nhiệm. Ngài đã dứt khoát dời giáo triều về Rôma sau 70 năm nằm “lưu đày” ở Avignon. Việc này tiến triển tốt đẹp nhờ sự thúc dục của nhiều người, đặc biệt của thánh Brigitta và thánh Catarina thành Sienna, bất chấp những chống đối của nhà vua, các Hồng y và Giám mục Pháp.

Ngày 13-8-1376, ngài rời Avignon, lấy tàu ở Marseille ngày 2-10-1376 đi Ý. Ngày 6-12-1376, ngài đến Gênes và lưu lại đó để chờ đợi sự sắp xếp cần thiết tại Rôma. Ngày 13-1-1377, ngài đến Rôma và lập giáo triều tại Vatican, bên cạnh mộ thánh Phêrô thay vì ở đền thờ thánh Gioan Latêranô như các Giáo hoàng ngày xưa. Nhưng sự trở về của ngài không làm cho tình hình ở đây yên ổn, Hồng y Rôbertô Gênêva, người sẽ trở thành ngụy Giáo hoàng Clêmentê VII đã tạo ra một cuộc nổi loạn, thành phố Cêsana đã bị tàn phá kinh khủng. Những cuộc nổi loạn cứ tiếp diễn nên ngài phải đi lánh nạn ở Anagni vào cuối tháng 5-1377. Ngài qua đời tại Rôma ngày 26-3-1378 khi mới được 47 tuổi do kiệt sức vì những tranh chấp và nổi loạn triền miên mà ngài phải chứng kiến. 

Comments are closed.