Triều đại 209: Đức Giáo hoàng Calixtô III

0

Đức Calixtô III tên thật là Alphonsô Borgia, sinh ngày 31-12-1378 tại Jativa, Vương quốc Valencia thuộc Tây Ban Nha, được bầu làm Giáo hoàng ngày 8-4-1455, đăng quang ngày 20-4-1455. Ngài bị mang tiếng là một Giáo hoàng độc tài và điều hành Giáo hội theo kiểu gia đình trị để củng cố quyền lực của dòng họ Borgia. Ngài làm giàu cho những thân nhân của mình bằng việc miễn giảm thuế chuyển nhượng điền thổ. Ngài phong chức Hồng y cho cháu là Rodrigue sau này sẽ trở thành Giáo hoàng Alexanđrê VI Borgia, với đời sống hết sức suy đồi về luân lý, lừa lọc và gian xảo.

Trong giáo triều của mình, ngài đã nỗ lực rất nhiều để chiến đấu chống lại quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ như là nguy cơ chung cho cả thế giới không chỉ về mặt tôn giáo, nhưng còn về mặt giao thương buôn bán và kinh tế của Châu Âu. Mặc dù không được ủng hộ nhiều, nhưng ngài cũng thu được một số thành công đáng kể như chiến thắng quân Thổ ở Belgrade vào năm 1456. Để tưởng nhớ chiến thắng này, ngài đã thiết lập lễ Chúa Biến Hình và truyền phải đọc Kinh Truyền Tin vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày theo tiếng chuông nhà thờ. Ngài đã phục hồi danh dự cho Jeanne d’Arc, vị thánh của nước Pháp, đã bị kết án trên giàn hỏa thiêu vì tội Lạc giáo và tuyên bố thánh nữ hoàn toàn vô tội. Ngài qua đời ngày 6-8-1458, đúng vào ngày lễ Chúa Biến Hình do chính ngài thiết lập 19-8 và 3-9-1458.

Comments are closed.

phone-icon