Sứ điệp của ĐTC Phanxicô gởi người dân Ba Lan, quê hương của Chân phước Gioan Phaolô II

0

Sứ điệp Truyền hình của Đức Thánh Cha Phanxicô
gởi người Ba Lan
nhân dịp Phong Thánh cho Chân Phước Gioan Phaolô II

***

 Anh chị em đồng hương của Chân phước Gioan Phaolô II thân mến,

       Rất gần ngày phong thánh cho con người vĩ đại và cũng là vị Giáo hoàng vĩ đại, mà con người đã trải qua lịch sử với tên là Gioan Phaolô II. Cha hân hạnh được mời gọi để tuyên bố sự thánh thiện của Ngài vào Chúa Nhật tới, Chúa Nhật của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cha cám ơn Đức Gioan Phaolô, cũng như tất cả cộng đoàn dân của Thiên Chúa, vì sự phục vụ không mệt mỏi của Ngài, vì sự hướng dẫn thiêng liêng của Ngài, vì Ngài đã đưa Giáo Hội vào trong ngàn năm thứ ba của đức tin và vì chứng tá khác thường của Ngài về sự thánh thiện.

       Đức Thánh Cha Beneđictô XVI, cách đây 3 năm, trong dịp phong chân phước cho vị tiền nhiệm của ngài, đã lưu ý một cách thật đúng điều mà Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xin tất cả mọi người, đó là “đừng lo sợ và hãy mở tung cửa ra cho Đức Kitô”, chính ngài đã thực hiện điều đó trước tiên: “Ngài đã mở xã hội cho Đức Kitô, mở nền văn hóa, mở các hệ thống chính trị và kinh tế, lật đổ với sức mạnh của một người khổng lồ – sức mạnh đến từ Thiên Chúa – một khuynh hướng có thể là không thể lật ngược lại được. Với chứng từ đức tin của Ngài, chứng từ về đức ái và sự can đảm tông truyền, kèm theo bởi một phận vụ con người, người con gương mẫu này của dân tộc Ba Lan, đã giúp các Kitô hữu trên khắp thế giới “đừng sợ xưng mình là Kitô hữu, đừng sợ mình là thuộc về Giáo hội, đừng sợ nói về Phúc Âm”. Tóm lại một lời: Ngài đã giúp chúng ta không sợ sự thật, bởi vì sự thật là bảo đảm của sự tự do” (Bài giảng, ngày 1 tháng 5, năm 2011). Cha chấp nhận hoàn toàn các lời nói này của Đức Giáo Hoàng Beneđictô XVI như là của Cha.

       Tất cả chúng ta biết rằng, trước khi đi trên các nẻo đường trên thế giới, Đức Karol Wojtyla đã  lớn lên để phục vụ Đức Kitô và Giáo hội trong tổ quốc của ngài, nước Ba Lan. Ở đó con tim của ngài được huấn luyện, con tim mà về sau này được mở toang ra cho tới chiều kích hoàn vũ, trước đó ngài đã tham dự Công đồng chung Vatican II, và nhất là sau ngày 16 tháng 10 năm 1978, bởi vì trong con tim đó tất cả mọi dân tộc đều có một chỗ, mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa đều có một chỗ. Đức Gioan Phaolô II đã trở nên tất cả cho mọi người.  

       Cha cám ơn dân tộc Ba Lan và Giáo hội tại Ba Lan vì một ơn huệ: Đức Gioan Phaolô II. Tất cả chúng ta được nên phong phú do ơn huệ này. Đức Gioan Phaolô II tiếp tục gợi hứng cho chúng ta. Các lời của ngài gợi hứng cho chúng ta, các văn kiện ngài viết, các cử chỉ của ngài, cung cách phục vụ của ngài gợi hứng cho chúng ta. Gợi hứng cho chúng ta trong chính sự đau khổ của ngài được sống với niềm hy vọng anh hùng. Gợi hứng cho chúng ta tất cả sự phó thác trọn vẹn cho Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc con người, và gợi hứng cho chúng ta sự phó thác cho Mẹ của Thiên Chúa.

       Trong cuộc viếng mộ các Thánh Tông Đồ mới đây của các Giám mục Ba Lan, Cha đã nhấn mạnh rằng tại Ba Lan còn tiếp tục có những khả năng lớn lao của đức tin, của việc cầu nguyện, của đức ái và của việc thực hành Kitô. Cha cũng đặt ra rõ ràng các thách đố mục vụ như về gia đình, với các người trẻ, người nghèo và các ơn gọi linh mục và ơn gọi đời sống thánh hiến. Cha hy vọng rằng việc phong thánh Đức Gioan Phaolô II, và cả Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, sẽ đem đến một sức thúc đẩy mới cho công việc hằng ngày và cho sự kiên trì của Giáo hội trong tổ quốc của các con. Cha vui mừng về sự kiện là, nếu đẹp lòng Thiên Chúa, trong 2 năm nữa Cha sẽ viếng thăm lần thứ nhất đất nước của các con dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ.

       Cha mời gọi tất cả hãy sống sâu xa việc phong thánh này của Chân Phước Gioan Phaolô II và của Chân Phước Gioan XXIII. Một số người trong các con sẽ tới Roma, nhưng nhờ các phương tiện truyền thông xã hội, rất nhiều người sẽ có thể tham dự vào biến cố vĩ đại này. Vì thế Cha muốn ngay từ hôm nay cảm ơn tất cả các ký giả trong báo chí, radio và truyền hình vì những việc phục vụ của họ trong buổi phong thánh vào Chúa Nhật sắp tới này.

       Cha chào thăm tất cả các Người đồng hương với Đức Gioan Phaolô II, cả những người không thuộc về Giáo Hội Công Giáo. Cha mang tất cả các con trong con tim của Cha. Xin Chúa chúc lành các Con tất cả!

Từ Điện Vatican, ngày 25-04-2014

FRANCISCUS,
Giáo Hoàng

Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến, ngày 25-04-2015.
Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 26-04-2014


Comments are closed.