Triều đại 233: Đức Giáo hoàng Phaolô V

0

Đức Giáo Hoàng Phaolô V tên thật là Camille Borghese, sinh ngày 17-9-1552 tại Sienna. Là một luật gia đại tài và một nhà ngoại giao rất khôn khéo, năm 1596, ngài được Đức Giáo Hoàng Clêmentê VIII bổ nhiệm làm Hồng y.

Sau cái chết đột ngột của đức Lêô XI, ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 16-5, việc bầu chọn này đã trải qua nhiều buổi họp của mật viện rất sôi nổi và khó khăn, ngài đăng quang ngày 29-5-1605. Lãnh đạo Giáo hội với những quyết định chín chắn, cương quyết trong việc điều hành Giáo hội, ngài cố gắng áp dụng các sắc lệnh của Công đồng Trentô vào đời sống của Giáo hội. Lịch sử ghi nhận, khi phải bảo vệ quyền lợi của Giáo hội trước các vua chúa và các quốc gia, ngài đã chiến đấu đến cùng, chẳng hạn trong cuộc tranh chấp với quốc gia Ý, đặc biệt với nước Cộng hòa Venise khi họ xâm phạm quyền lợi của Giáo hội. Có hai vị trong hàng giáo phẩm đã bị xét xử ở tòa án dân sự, thay vì phải trao các ngài cho sứ thần Tòa thánh và việc thống đốc cùng cùng nghị viện cấm không cho xây dựng nhà thờ, không được dâng cúng cho Giáo hội, nếu không xin phép nhà cầm quyền thành phố. Khi ấy, ngài đã khiển trách thành phố, phạt vạ tuyệt thông thống đốc và cả nghị viện. Tiếp đến khi thành Venise chống đối, ngài đã ra vạ tuyệt thông cho cả thành phố này.

Ngài cũng quan tâm đến việc quy hoạch đô thị, giúp dân chúng rất nhiều khi đào kinh Trajan để tiếp tục để dẫn nước từ hồ Braccianô đến khu phố Transtevere và la Voie Aurelienne. Ngài hỗ trợ mạnh mẽ cho nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ được ngài ưa chuộng như Guido Reni và Carlo Maderno được giao phó thiết kế mặt tiền đền Thánh Phêrô. Chính ngài là vị Giáo hoàng đã hoàn tất việc xây dựng đền thờ thánh Phêrô.

Dưới thời ngài, công cuộc truyền giáo tại Việt Nam bước vào giai đoạn thực hiện cách hệ thống với giai đoạn xây nền móng từ năm 1615 do các cha thừa sai Dòng tên thực hiện. Ngài qua đời ngày 28-1-1621

 

Comments are closed.

phone-icon