Triều đại 234: Đức Giáo hoàng Grêgôriô

0

Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XV sinh ngày 19-5-1554 tại Bôlônia, tên thật là Alessandro Ludovisi, được bầu làm Giáo hoàng ngày 9-2-1621 trong một cuộc mật tuyển ngắn ngủi, không gặp trở ngại nào. Đăng quang ngày 14-2-1621, do tuổi cao và yếu sức, ngài đã phong chức Hồng y cho một người cháu tên là Louis và giao phó công việc để giúp ngài trong việc điều hành Giáo hội. Ngài đã cho sửa đổi luật bầu cử Giáo hoàng, quy định con số Hồng y của Mật tuyển viện. Những quy định này được duy trì mãi cho đến thời kỳ Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, tức sau Công đồng Vaticanô II.

Ngài chuyên tâm về vấn đề tôn giáo, cấm tuyệt đối các Hồng y không được tham dự vào chính trị tại các nước Âu Châu. Một trong những nét nổi bật của ngài là quan tâm đặc biệt đến công cuộc truyền giáo của Giáo hội, thiết lập bộ Truyền giáo vào ngày lễ Chúa Hiển Linh 6-1-1622 để lo điều hành công cuộc truyền giáo. Ngài qua đời ngày 8-7-1623 và được an táng trong nhà thờ thánh Inhaxiô của các cha Dòng Tên tại Rôma. 

Comments are closed.

phone-icon