Triều đại 238: Đức Giáo hoàng Clêmentê IX

0

Đức Giáo Hoàng Clêmentê IX sinh ngày 27-1-1600, tại Pistoie, tên thật là Giulio Rospigliosi, được bầu chọn ngày 20-6, đăng quang ngày 26-6-1667. Có học thức lại vừa giàu lòng bác ái, ngài yêu thương dân nghèo đến độ ngày nào cũng mời 10 người hành khất đến dùng bữa và tự tay hầu bàn cho họ. Ngài còn áp dụng chính sách giảm thuế cho dân chúng, tự mình đón tiếp, ngồi tòa giải tội cho mọi người, không phân biệt một ai.

Về phương diện chính trị, ngài cố gắng tìm giải pháp hòa giải cuộc chiến giữa Pháp và Tây Ban Nha, Anh và Hòa Lan để đem lại hòa bình cho vùng Aquisgrana, đi đến việc ký hòa ước Aquisgrana vào năm 1668. Tuy nhiên, giống các Giáo hoàng vào thời đại này, ngài cũng theo lối gia đình trị để điều hành Giáo hội, giao nhiều công việc quan trọng cho những người trong họ hàng mình.

Về phương diện nghệ thuật, đức Clêmentê IX đã cho trang trí hàng cột Bernini của đền thờ thánh Phêrô gồm 284 cột với 140 tượng thánh. Ngài qua đời ngày 9-12-1669.

Comments are closed.

phone-icon