Triều đại 242: Đức Giáo hoàng Innôcentê XII

0

Đức Giáo Hoàng Innôcentê XII sinh ngày 13-5-1615, trong một gia đình quý tộc tại Spinazzola, vùng Basilicate gần Napôli, tên thật là Antoine Pignatelli. Năm 20 tuổi, ngài đã gia nhập giáo triều Rôma với nhiều chức vụ khác nhau như: Phó đặc sứ tại Urbin, thống đốc Pêrousia, khâm sứ dưới triều đức Innôcentê X tại Toscane, rồi tại Balan dưới thời đức Alêxanđê VII, được thăng Hồng y bởi đức Innôcentê XI, Giám mục Faenza năm 1682, Tổng Giám mục Napôli năm 1687 và được bầu làm Giáo hoàng ngày 12-5, đăng quang ngày 15-7-1691.

Là vị Giáo hoàng liêm chính, rất ghét thể chế gia đình trị, ngài yêu cầu các Hồng y ký vào một văn kiện hứa phải dứt khoát bài trừ tệ đoan này và các giáo hoàng tương lai sẽ phải tuân theo. Điều này làm cho ngài bị nhiều người ghen ghét, như những kẻ nhờ có người thân làm Giáo hoàng trước đây đã trở nên giàu có, ngay cả những người muốn trở thành Giáo hoàng trong tương lai khi họ nhắm đến mục đích quyền hành và những lạm dụng. Ngài canh tân đời sống của các giáo phẩm bằng cách bài trừ cuộc sống xa hoa của họ, ngài yêu cầu các giáo sĩ phải mặc áo chùng thâm. Ngài đã thành công trong việc dàn xếp được với vua Louis XIV của nước Pháp bằng cách chấp nhận những Giám mục do nhà vua phong chức, đổi lại nhà vua phải bãi bỏ bốn đề nghị của Giáo hội tự trị Gallicane.

Đức Innôcentê XII rất quan tâm đến công việc truyền giáo trên thế giới và đã chi phí nhiều cho công việc này. Là một người sống rất khiêm tốn, tiết kiệm trong chi tiêu cho bản thân mình, chính vì thế, ngài đã để lại một ngân khoản rất lớn với số tiền 1 triệu écus cho vị kế nhiệm của ngài. Ngài qua đời ngày 27-9-1700 khi đang cử hành năm thánh 1700.

Comments are closed.

phone-icon