Triều đại 244: Đức Giáo hoàng Innôcentê XIII

0

Đức Giáo Hoàng Inôcentê XIII tên thật là Michelangelo dei Conti, sinh ngày 13-5-1655, tại Poli vùng Latium, trong một gia đình quý tộc, có họ hàng với các Giáo hoàng Inôcentê III, Grêgôriô IX và Alêxanđê IV. Năm 1695, ngài được trao chức Tổng Giám mục Tarsô rồi làm Khâm sứ ở Lucernô. Năm 1706, đức Clêmentê XI nâng ngài lên Hồng y và được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 8-5, đăng quang ngày 18-5-1721. Tiếp tục lên án thuyết Janséniste, ngài nỗ lực để tái lập kỷ cương trong Giáo hội, nhất là tại Tây Ban Nha và dòng Tên, vì họ muốn được quyền tự trị đối với Tòa Thánh vì những tham vọng về quyền lợi và vật chất.

Trên bình diện chính trị, ngài can thiệp để phong cho Carôlô VI làm vua Napôli và Sicilia nhưng không thành. Ngài mạnh mẽ đương đầu với nước Pháp và không rút lại Sắc chỉ Unigenitus đã được đức Clêmentê XI ban hành năm 1713. Ngài qua đời ngày 7-3-1724. 

Comments are closed.

phone-icon