Triều đại 247: Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIV

0

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIV sinh ngày 31-3-1675 tại Bôlônia tên thật là Prospero Lorenzo Lambertini, được bầu lên ngày 17-8, đăng quang ngày 21-8-1740 trong một cuộc mật tuyển kéo dài đến sáu tháng. Là vị Giáo hoàng đạo đức, đứng đắn, ôn hòa, bác ái, ngài bênh vực những gì chính thống, yêu chuộng, bảo trợ nghệ thuật và là một nhà chính trị gia đầy tài năng. Trong giáo triều của mình, ngài được mọi người yêu mến kể cả sau khi đã qua đời.

Cùng với Thánh Leonard, ngài đã truyền bá việc tôn sùng Đàng Thánh Giá, tiếp nhận công trình chân dung của các Giáo hoàng trong đền thờ Thánh Phaolô ở Rôma và đã cử hành năm toàn xá 1750. Rất quan tâm đến vấn đề kỷ luật của hàng giáo sĩ và những nghi thức tôn giáo, ngài long trọng tuyên bố sự bất khả phân ly của Bí Tích Hôn phối.

Về ngân sách tòa thánh, ngài thành công trong việc ổn định lại công quỹ với luật thuế má công bằng, có nhiều sáng tạo với thặng dư công quỹ cho các công trình chung. Ngài đã tu sửa nhiều công trình kiến trúc của thành phố Rôma, trong đó có điện Côlisê. Đức Bênêđictô XIV qua đời ngày 3-5-1758.

Comments are closed.

phone-icon