Triều đại 248: Đức Giáo hoàng Clêmentê XIII

0

Đức Clêmentê XIII sinh ngày 7-3-1693 tại Venise, tên thật là Charles de Torre Rezzonico. Ngài là Luật gia, Thẩm trình viên của Tòa án tối cao Pháp viện Tòa Thánh từ năm 1716, rồi làm dự thẩm của Tòa thượng thẩm Rôma cho vùng Venise. Năm 1737, ngài trở thành Hồng y phó tế và được tấn phong Giám mục miền Pađua năm 1747. Ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 6-7, đăng quang ngày 16-7-1758.

Ngài lãnh đạo Giáo hội trong một thời kỳ rất khó khăn, bắt nguồn từ lý thuyết của Nicôla von Hontheim, cũng gọi là Febrôniô, truyền bá tư tưởng phải hạn chế quyền hành của Đức Giáo Hoàng Rôma để gia tăng quyền hành của các Giáo hội địa phương tại các quốc gia. Người ta muốn độc lập khỏi quyền của Giáo hoàng để thành lập Đức giáo, Áo giáo hay Pháp giáo, do đó, hầu hết các nước Âu Châu như Đức, Áo, đặc biệt là nước Pháp đã dấy lên chống đối hàng giáo phẩm và Giáo hội. Sự chống đối Giáo hội được thể hiện bằng nhiều cách, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp như bãi bỏ những ưu quyền của Giáo hội, các dòng tu bị giải tán, quyền và sự ưu đãi của hàng giáo sĩ bị hạn chế, quyền miễn trừ của họ cũng bị bãi bỏ. Ngài lên án những hành động này, ra tay bênh vực các giáo sĩ dòng Tên đang bị trục xuất ra khỏi các nước theo đạo Công giáo, kể cả những nước thuộc quyền của Tòa thánh. Năm 1766, ngài ban hành Sắc chỉ Christianae reipublicae salus, chống lại chủ nghĩa ánh sáng và Duy lý, cho triệu tập tất cả các tu sĩ Dòng Tên về Civitavecchia và từ chối thay đổi Hiến chương của Dòng Tên. Ngài qua đời ngày 2-2-1769.

 

Comments are closed.

phone-icon