Triều đại 253: Đức Giáo hoàng Piô VIII

0

 

Đức Piô VIII sinh ngày 20-11-1761, tại Cingôli vùng Marches, trong một gia đình quý tộc. Là Giám mục của giáo phận Montaltô, ngài đã bị người Pháp bắt vì đã không tuyên thệ trung thành với Napoléon. Sau khi Napoléon đã sụp đổ, năm 1816, ngài được thăng Hồng y và sau khi đức Lêô XII qua đời, ngài được chọn làm Giáo hoàng ngày 31-3, đăng quang ngày 5-4-1829.

Đức Piô VIII đã bắt đầu một cuộc canh tân rộng khắp trong Giáo hội, không theo chủ nghĩa gia đình trị. Là vị Giáo hoàng hiền lành, đức độ, kiên nhẫn đương đầu với những khó khăn, ngài xác định rằng: “Để vượt qua những thử thách quan trong trong thời buổi này, cần phải giữ tinh thần hòa giải và khoan nhân, mới có sức thuyết phục”. Ngày 24-5-1829, ngài đã công bố Thông điệp Traditi Humilitati Nostrae, qua đó ngài vạch ra chương trình cải tổ của mình. Ngày 25-3-1830, với sắc chỉ Litteris Altero, ngài lên án và bài trừ những hội kín. Ngài cố gắng duy trì sự độc lập của Giáo hội với quyền bính chính trị, tăng cường hoạt động truyền giáo trên thế giới, ngài khởi xướng dịch vụ bưu chính của Vatican. Ngài qua đời ngày 30-11-1830.

Comments are closed.

phone-icon