Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Vin-xen-te

0

Ngày 27 tháng 10

CHÂN PHƯỚC BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô VIN-XEN-XÊ (BARTOLOMEO VICENZA)

Giám mục (+1270)

Tiểu sử

 Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô  Vin-xen-xê sinh trong một gia đình danh giá thuộc dòng họ bá tước Bơ-rê-gan-dơ. Vị này gặp gỡ thánh Đa Minh đang khi theo học đại học tại Pa-đua và đã xin được theo bước cha thánh. Những cuộc giảng thuyết đầu tiên đưa tu sĩ Ba-tô-lô-mê-ô  rảo khắp vùng Lom-bác-đi-a, đến với những người lạc giáo và những phe chống đối Giáo hội. Người được giao nhiệm vụ hòa giải các gia đình và thiết lập một đạo binh mang tên “hiệp sĩ của Đức Maria vinh quang” để chống lại những hành động quá khích của lạc giáo.

Đức Giáo hoàng đã triệu người về Rô-ma để sử dụng tài am hiểu về thần học của người và cử người làm Tôn sư thánh điện. Tại Công đồng Li-ông năm 1244, người đã ủng hộ đức In-nô-xen-tê IV. Thánh Lu-y kết bạn với người và nhận người làm cha giải tội. Người đã tận dụng cơ hội này để viết một cuốn khảo luận bàn về cách giáo dục các hoàng tử. Người đã dâng tặng hoàng hậu nước Pháp là bà Ma-ga-ri-ta xứ Pơ-rô-văng cuốn khảo luận này. Khi thánh Lu-y lên đường tham gia cuộc thập tự chinh, cha Ba-tô-lô-mê-ô tháp tùng đến Síp nơi thánh Lu-y lên tàu vào tháng 9 năm 1248. Đức Giáo hoàng bổ người làm Giám mục Síp. Người đã thi hành chức vụ giám mục ở đó trong thời gian từ 5 đến 6 năm, ân cần dạy dỗ dân chúng, bảo vệ người nghèo và cải cách hàng giáo sĩ.

Khi vua thánh Lu-y bị những người Xa-ra-din cầm tù, sau đó mới được trả tự do, vua kêu mời cha Ba-tô-lô-mê-ô đến giúp đỡ. Đức Giáo hoàng đã cử cha đến Pa-lét-tin để giúp vua nước Pháp và các cận thần, đồng thời người cùng làm việc với họ để khích lệ tinh thần dũng cảm cho các tín hữu. Sau đó, Đức Giáo hoàng triệu người về châu Âu và bổ nhiệm làm Giám mục Vin-xen-xê. Đó là thời kỳ mà hoàng để Phê-đê-ríc II đang xung đột với tòa thánh. Con rể của hoàng đế là Ét-xơ-lin vốn là một tay chỉ huy quân đội nổi tiếng, đã đánh chiếm Vin-xen-xê và trục xuất Đức Giám mục Ba-tô-lô-mê-ô. Đây quả là một cơ may! Đức Giáo hoàng đã tận dụng vận hội này gửi Đức cha Ba-tô-lô-mê-ô sang giải quyết những vụ việc giữa Giáo hội với vua nước Anh là Hen-ri III. Cùng với vua nước Anh, Đức cha đến Pa-ri gặp vua thánh Lu-y. Để tỏ lòng biết ơn Đức cha về những việc người đã làm cho mình, Đức vua đã dâng biếu Đức cha một chiếc gai trên vòng mão gai đội đầu của Chúa Giêsu. Được trao tặng một di vật vô giá này, Đức cha trở về Vin-xen-xê trong chiến thắng vào năm 1260 và được biết tên Ét-xơ-lin vừa mới qua đời. Hàng giáo sĩ và dân chúng lũ lượt đổ ra chào đón Đức cha với bài hát: “Hạnh phúc thay những người làm rạng danh Thiên Chúa!”

Đức cha bắt đầu đảm nhận công việc dẫn dắt những người tội lỗi và người lạc giáo trở về nẻo chính đường ngay. Vị thủ lãnh phái Ca-ta là ông Ga-lút đã gây xung khắc với Đức cha trong một cuộc tranh luận. Thế nhưng, đức cha Ba-tô-lô-mê-ô thuyết phục hay đến mức ông Ga-lút phải chấp nhận trở về với Giáo hội Công giáo. Đức cha đã khởi công xây dựng ‘một nguyện đường’ để lưu giữ chiếc gai trên mạo gai của Chúa. Đó là nguyện đường Xan-ta Cô-rô-na ở Vin-xen-xê mà người đã trao phó cho các tu sĩ Đa Minh coi sóc. Năm 1267, Đức cha đến Bô-lô-ni-a để tham dự lễ di chuyển hài cốt thánh Đa Minh lần thứ hai nhân cuộc họp tổng hội. Chính người đã đọc diễn văn trong dịp này. Ít lâu sau, Đức cha qua đời tại Vin-xen-xê năm 1270. Đông đảo những người nghèo đã khóc thương người. Ai nấy đều tán dương sự hiểu biết, tính dịu hiền và lòng khiêm nhường của người.

Đức cha Ba-tô-lô-mê-ô được tôn phong lên bậc chân phước năm 1793.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thành tín. Chúa đã làm cho chân phước Ba-tô-lô-mê-ô  nên cao trọng vì đã đưa những ai lầm lạc về với ánh sáng chân lý và hướng dẫn các dân tộc sống trong hòa bình. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay, xin bình an của Chúa luôn giữ tâm hồn và trí óc chúng con trong Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)     

 

Comments are closed.