Chân phước Biêng-vơ-nuy Bô-gia-ni, Trinh nữ

0

Ngày 30 tháng 10

CHÂN PHƯỚC BIÊNG-VƠ-NUY BÔ-GIA-NI (BENVENNUTA BOIANI)

Trinh nữ (+1292)

Tiểu sử

Chân phước Bô-gia-ni sinh tại Phơ-ri-un thuộc vùng Vê-nê-ti vào giữa thế kỷ XIII. Vì chị là người con thứ 7 và là con gái duy nhất trong gia đình, nên chị Bô-gia-ni đã được chào đón với niềm vui sướng: “Biêng-vơ-nuy, em thực là nguồn vinh hạnh!” Sau chị Bô-gia-nuy còn có 3 cậu em trai nữa, trong đó một người cũng dâng mình cho Chúa trong Dòng Đa Minh.

Cuộc đời của chị được nhào nặn trong việc thực hành khổ chế và sống đời nhiệm nhặt một cách phi thường. Noi gương thánh Đa Minh, chị thường thức khuya, mặc áo nhặm, đeo dây xích sắt, mỗi đêm đánh tội ba lần, ngủ trên nền đất. Tất cả những thực hành khổ chế này làm chị suy yếu sức đến độ ngã bệnh trầm trọng, nhưng lại được chữa lành một cách lạ thường nhân chuyến hành hương viếng mộ thánh Đa Minh ở Bô-lô-ni-a. Tuy nhiên, sau phép lạ này, chị sống không được bao lâu nữa và qua đời ở tuổi 38, trước sự chứng kiến của nhiều tu sĩ trong dòng. Trong lúc hàng ngàn tín hữu đến kính viếng xác của chị, người ta cất lên những bài tán dương về cuộc sống nhân đức của chị. Chị được chôn táng trong nguyện đường của các tu sĩ Đa Minh. Ít lâu sau, tiểu sử của chị được viết và được xuất bản năm 1292. Bản thảo về tiểu sử của chị còn được lưu giữ mãi cho đến thế kỷ XVIII và được viết lại trong tập sách “hạnh các thánh”.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chân phước Bô-gia-ni lòng sám hối, siêng năng cầu nguyện và đức khiêm nhường. Xin Chúa vì công trạng của người, ban cho chúng con cũng được sống trong Thần Khí và tìm thấy sự nghỉ ngơi cũng như vinh quang trong Chúa, là Thiên Chúa thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)

   

Comments are closed.