Chân phước Domenico Spadafora

0

Ngày 3 tháng 10

CHÂN PHƯỚC ĐA MINH XÁP-ĐA-PHO-RA (DOMENICO SPADAFORA)

Linh mục ( + 1521)

Tiểu sử

Chân phước Đa Minh Xáp-đa-pho-ra chào đời tại Pa-lê-mô, miền Xi-li-xi-a trong một gia đình danh giá thuộc dòng họ Pa-đa-gốc ở Công-tăng-ti-nô. Trước tiên gia đình cậu đến lập nghiệp ở Vê-nê-di-a, rồi sau đó di chuyển Xi-li-xi-a. Cậu đã lãnh tu phục tại tu viện thánh Xi-tô của dòng Đa Minh ở Xi-li-xi-a. Vừa có trí thông minh sắc xảo lại thêm đạo đức và chăm chỉ học tập, cậu được gởi đến Pa-đua để hoàn tất việc học. Là một trong những bậc thầy về thần học và nổi tiếng về tài giảng thuyết, cha Đa Minh Pa-ra-phô-ra được Bề trên tổng quyền Gio-a-kim To-ri-a-ni tin tưởng giao cho trách nhiệm giám sát việc học trong dòng.

Vì muốn đẩy mạnh phong trào phúc âm hóa trong giáo phận, Đức Giám mục Giáo phận Phe-rơ-tra-na xin Bề trên tổng quyền cho một số tu sĩ Đa Minh đến giúp đỡ. Cha To-ri-a-ni đã gửi cha Đa Minh Xáp-đa-pho-ra đến giáo phận này. Chẳng bao lâu sự hiện diện và tài giảng thuyết của cha đã hun đúc lòng nhiệt thành của các tín hữu đến mức họ xin được thiết lập một tu viện trong giáo phận. Ngày 19-3-1493, Đức Giáo hoàng A-lê-xan-đơ VI đã ban tông thư thiết lập tu viện “Thánh Maria đầy ân sủng” thường được gọi dưới danh hiệu là La Ma-ét-ta. Tu viện tọa lạc trong vùng núi Xe-rin-gôn, thuộc tỉnh Pê-xa-rô Út-bi-nô. Vào tháng 7 năm 1498, lễ cung hiến nguyện đường của tu viện đã thu hút một số đông các tín hữu đến tham dự.

Các tài liệu không ngừng ca tụng đời sống thánh thiện và sự thông tuệ của cha Đa Minh Xáp-đa-pho-ra. Người ta gọi cha là một Tô-ma mới, một nhà giảng thuyết, một vị hiển tu luôn thiết tha với đời sống cộng đoàn. Ngày 21-12-1521, sau khi cử hành thánh lễ và giờ kinh chiều với anh em, cha nhủ bảo anh em hãy luôn sống bác ái với tha nhân và nhiệt tình hân hoan phụng sự Thiên Chúa, sau đó, cha đã an giấc trong Chúa.

Chẳng bao lâu, vì thấy lòng mộ mến dân chúng dành cho cha Đa Minh Xáp-đa-pho-ra ngày càng gia tăng, nên Đức Giáo hoàng U-ba-nô VIII đã chuẩn y việc tôn kính người (1623 – 1744).

Năm 1677, nhân dịp chuyển hài cốt của người lần thứ hai, một nghi thức phụng vụ tôn kính được ấn định vào ngày 3-10.

Vào năm 1921, khởi đi từ cuộc điều tra phong chân phước cho cha Đa Minh Xáp-đa-pho-ra, Giáo hội đã chuẩn nhận việc tôn kính người vào ngày 21-12, bởi lẽ đây chính là ngày sinh nhật của người trên thiên quốc.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng chân thật vô cùng, Chúa đã muốn cho chân phước Đa Minh trở thành tông đồ kỳ diệu của Chúa nhờ lòng nhiệt thành cầu nguyện liên lỉ và tuân giữ kỷ luật tu trì. Nhờ lời nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con xứng đáng lãnh nhận hoa trái phong phú của ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Sr. Maria Chinh Anh

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)

Comments are closed.