Chân phước Mác-đa-la Pa-na-xi-ê-ri

0

Ngày 13 tháng 10

CHÂN PHƯỚC MÁC-ĐA-LA PA-NA-XI-Ê-RI

Trinh nữ (+1503)

Tiểu sử

Chân phước Mác-đa-la sống ở thế kỷ XV, tại Tri-nô, gần Véc-xe-li, miền Bắc nước Ý. Từ lúc còn rất trẻ, người đã gia nhập hội các chị em “Men-te-la-tê” thuộc Dòng Ba Đa Minh và qua đời năm 1503, ở tuổi 60.

Với lòng ngưỡng mộ thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, chị Mác-đa-la muốn theo gương thánh nữ bằng những đêm canh thức kéo dài, đánh tội hành xác và hết lòng yêu mến việc cầu nguyện. Bằng sự hiểu biết phi thường, chị đã làm cho các nhà thần học cảm thấy lung túng. Thật vậy, chị đã đưa ra những lời giải thích rất chuẩn xác về các mầu nhiệm thánh. Với lòng bác ái mặn nồng, chị năng thăm viếng các bệnh nhân và sẵn lòng đón tiếp những người nghèo khổ. Qua đó, nhiều người đã đem lòng yêu mến và ngưỡng mộ đời sống nhân đức của chị. Được nhiều người tín nhiệm, chị đã đứng ra hòa giải những gia đình chia rẽ và dẫn đưa nhiều tội nhân khô khan trở lại nẻo chính đường ngay.

Lòng khiêm nhường của chị đã rọi chiếu một luồng sáng vào những lề thói phong  tục của thời đại. Thật vậy, một nhà quí tộc ở Tri-nô đã chiếm đoạt bất dộng sản thuộc quyền sở hữu của các Anh em Thuyết Giáo. Giáo triều Rô-ma ra vạ tuyệt thông ông và bản án được dán trước cổng tu viện. Nhà quí tộc nhờ một trong những người bạn của mình đến gỡ bản án đó đi. Lập tức, người bạn của ông đã nhanh chóng thi hành việc này. Bằng những lời lẽ dịu dàng, chị Mác-đa-la cố gắng để thuyết phục hắn cải tà qui chính. Dù bị hắn la mắng thậm tệ và bị tát một cái nảy lửa, chị vẫn khiêm nhường quì gối trước mặt hắn và hết lời khuyên bảo. Vài ngày sau, ông quí tộc cùng với bạn ông và nhiều tên đồng mưu lăn ra chết một cách tất tưởi.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Đấng rất mực thành tín, Chúa không bỏ rơi bất cứ ai tin vào Chúa cũng như cậy trông vào lòng thương xót của Ngài, và Ngài luôn đón nhận lời khẩn nguyện của những ai hết lòng kêu xin. Nhờ sự trợ giúp của chân phước Mác-đa-la, xin cho chúng con được lãnh nhận những điều chúng con không đáng hưởng do công trạng chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

Sr. Maria Chinh Anh
(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)

Comments are closed.