Suy niệm với Mẹ, ngày 25.12

0

Thứ Năm, ngày 25.12.2014

CHÚA GIÁNG SINH – lễ trọng 

Ga 1,1-18

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga 1,14)

Như Mẹ: Giáng Sinh là mầu nhiệm của tình thương: ”Thiên Chúa yêu thương con người”. Thiên Chúa chẳng nề mặc lấy xác phàm, cư ngụ giữa con người. Thiên Chúa sinh ra trong nơi máng cỏ nghèo hèn, chấp nhận sự khốn khó để sẻ chia phận người, để ủi an và nâng đỡ con người. Trong khi con người không thể từ đất lên tới trời, thì chính Thiên Chúa đã chủ động từ trời mà xuống, kéo con người lên thiên quốc với Chúa. Vậy, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ và sống sao cho xứng với tình thương của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa tấm lòng đơn sơ chân thành, nguyện trở nên như máng cỏ nghèo hèn đón Chúa sinh ra giữa đêm đông lạnh giá.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, chúng con đến bên Mẹ, để cùng Mẹ chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi ra đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.