Suy niệm với Mẹ, ngày 14.12

0

Ngày 14.12.2014

Chúa Nhật III MV B,  Thánh vịnh tuần 3

Ga 1,6-8.19-28

“Làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,7)

Như Mẹ: Ông Gioan không phải là ánh sáng nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ánh sáng đích thực là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian. Trong khi nhân loại đang chìm ngập trong bóng đêm tội lỗi, Đức Giêsu đã đến, chiếu ánh sáng vĩnh cửu vào trần gian, soi dẫn con người bước đi trên đường sự sống. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi làm chứng về Ánh Sáng, giới thiệu Chúa cho mọi người bằng một đời sống gương mẫu, đạo đức, thánh thiện đẹp lòng Chúa. 

Với Mẹ: Lạy Chúa lá Ánh Sáng cứu độ, Ánh Sáng mang lại sự sống. Xin hãy chiếu tỏa ánh sáng vào tâm hồn chúng con, giúp chúng con thoát khỏi tăm tối mịt mù của tội lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dẫn dắt chúng con đến với Thiên Chúa, nguồn Ánh Sáng đích thực. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.