Suy niệm với Mẹ, ngày 17.04

0

 Thứ Sáu, ngày 17.04.2015

Ga 6,1-15

“Biết họ sắp tôn mình làm vua, Người lánh mặt và đi lên núi một mình” (Ga 6,15).

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu rất khiêm nhường, muốn sống trọn thánh ý của Chúa Cha, chứ không chiều theo ý của con người. Chúa Giêsu khước từ vinh quang trần gian và những lời tán thưởng của dân chúng, để chỉ sống trọn thánh ý của Chúa Cha.

Với Mẹ: Thích được nổi danh là khuynh hướng tự nhiên của con người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết làm mọi việc vì tình yêu và vinh danh Chúa, chứ không tìm vinh quang cho chính mình. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, phục vụ trong âm thầm và quảng đại giúp đỡ những ai cần đến mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con luôn được cùng Mẹ thưa lên với Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì Chúa đã đoái thương nhìn đến phận hèn này’’.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon