Suy niệm với Mẹ, ngày 21.7

0

Thứ Tư, ngày 22.07.2015 

Th. Maria Mađalêna

Ga 20,1-2.11-18

Maria Mađalêna đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18).

Như Mẹ: Maria Mađalêna là một người phụ nữ bị bảy quỷ ám, có thể nói là một người phụ nữ đầy tội lỗi. Thế mà, cô lại là người đầu tiên được gặp Chúa Phục Sinh. Tại sao một người tội lỗi mà lại được diễm phúc như vậy. Cô là người tội lỗi, nhưng cô đã hoán cải, đã yêu Chúa nhiều. Vì thế, cô trở thành một tông đồ của các tông đồ, là người đầu tiên loan báo Tin Mừng về Chúa Phục Sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con là người tội lỗi, cần phải hối cải không ngừng. Xin cho chúng con có trái tim từ nhân của Chúa, để chúng con biết thông cảm và nâng đỡ những ai yếu đuối và tội lỗi…

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn mở trí lòng cho những ai chưa tin nhận Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.

phone-icon