Suy niệm với Mẹ, ngày 30.7

0

Thứ Năm, ngày 30.07.2015

Th. Phêrô Kim Ngôn, gmtsht

Mt 13,47-53

“Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48).

Như Mẹ: Chúa Giêsu cảnh tỉnh con người về thái độ sống nơi trần thế này. Cuộc sống này chỉ là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta sẽ có ngày phải trả lẽ với Thiên Chúa về lối sống của mình: xấu thì bị loại ra ngoài, còn tốt sẽ được chọn để thừa hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con muốn được vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa, chứ không muốn bị vứt vào nơi khốn cùng. Xin giúp chúng con luôn sống tốt, để được chọn vào hàng ngũ những người diễm phúc hưởng kiến Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các thánh Tiên tri, xin dạy chúng con biết canh tân cuộc sống mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết sống xứng đáng là con cái của Cha trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.

phone-icon