Chúa chữa người câm

0

CHÚA CHỮA NGƯỜI CÂM

Untitled-1

Chúa ta lại bỏ vùng Tia

Đi qua Si-đón, biển Gà-li-la,

Tiến vào Thập Tỉnh bao la.

Người ta dẫn đến người câm ngọng này.

Người đưa anh khỏi nơi đây,

Đặt tay vào miệng, sờ tai anh ta.

Đoạn Người ngước mắt trời xanh,

Phán rằng: “ Hãy mở tháo nhanh lúc này”.

Anh ta nói được rõ thay!

Người liền cấm họ kể ai truyện này.

Nhưng càng cấm họ việc này,

Họ càng nói đến truyện đây khắp miền.

Người ta kinh ngạc Thầy thiêng,

Việc gì cũng tốt làm yên lòng người.

Lm. Tađêô Maria Đinh Tri Thức, CMC.

Comments are closed.

phone-icon