Hành Trang Tinh Thần Dòng Đa Minh (trọn tập)

0

Xin giới thiệu với quý Bề trên, quý chị em, đặc biệt quý chị em đang giúp Huynh đoàn Đa Minh nội dung tổng hợp cuốn “Hành Trang Tinh Thần Dòng”, do cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP biên soạn.

Tài liệu gồm 9 chương, tổng số 54 bài suy niệm ngắn về cha thánh Đa Minh và Tinh thần Dòng. Xin được xem như hành trang giúp các Huynh đoàn Đa Minh suy niệm các ngày hội họp.

Chương I : Thánh Đa Minh Con Người Của Giáo Hội

1 : Thánh Ða Minh, con người của Giáo Hội
2 : Ơn gọi xây dựng Giáo Hội
3 : Tiến bước sâu vào lòng Giáo Hội
4 : Nhu cầu của Giáo Hội chính là Lời Chúa kêu gọi
5 : Sống như người con trong lòng Giáo Hội
6 : Thánh Ðaminh và Mẹ Maria hình ảnh giáo hội

Chương II : Tinh Thần Cầu Nguyện

7 : Thánh Ða Minh, con người cầu nguyện
8 : Thánh Ða Minh cầu nguyện với Lời Chúa
9 : Lời cầu nguyện từ giữa lòng đời
10 : Cầu nguyện bằng toàn thể con người
11 : Cầu nguyện cộng đoàn
12 : Lời cầu nguyện tông đồ
13 : Cầu nguyện với sứ vụ giảng thuyết

Chương III : Tinh Thần Học Hành

14 : Thánh Ða Minh, mẫu gương học hành
15 : Chân Lý cứu độ anh em
16 : Học hỏi và chiêm niệm
17 : Học hỏi Lời Chúa để sống Lời Chúa
18 : Học hỏi và việc tông đồ
19 : Học hành là khổ chế của người Ða Minh

Chương IV : Tinh thần Kỷ Luật

20 : Kỷ luật góp phần giữ vững ơn gọi
21 : Kỷ luật, nẻo đường tìm Thánh Ý Chúa
22 : Giữ kỷ luật là tôn trọng anh chị em
23 : Giữ kỷ luật trong tinh thần tự do của con cái Chúa
24 : Giữ kỷ luật là thể hiện lòng mến

Chương V : Ðời Sống Cộng Đoàn

25 : Thánh Ða Minh và đời sống cộng đoàn
26 : Ðồng tâm nhất trí trong Chúa
27 : Ðùm bọc nhau như những chi thể của một thân thể
28 : Tinh thần dân chủ
29 : Tinh thần trách nhiệm
30 : Hiệp thông trong sứ vụ

Chương VI : Sứ vụ tông đồ

31 : Sứ vụ của thánh Ða Minh, sứ vụ của anh chị em
32 : Nối liền với nguồn mạch
33 : Người tông đồ chiêm niệm
34 : Làm chứng cho Chân Lý
35 : Tông đồ cộng đoàn
36 : Vì lợi ích các linh hồn
37 : Cộng tác vào việc xây dựng Giáo Hội

Chương VII : Thánh Đa Minh, đời sống thân tình với Thiên Chúa

38 : Thánh Ða Minh, con người thuộc về Thiên Chúa
39 : Thánh Ða Minh, lòng tin tưởng vào Thiên Chúa
40 : Thánh Ða Minh, sống thuận theo Chúa Thánh Thần
41 : Thánh Ða Minh, con người chiêm niệm
42 : Thánh Ða Minh, chỉ nói với Chúa và về Chúa
43 : Nên giống Ðức Kitô đau khổ
44 : Thánh Ða Minh cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa

Chương VIII : Thánh Đa Minh, cuộc sống yêu thương con người

45 : Lòng từ tâm của Thánh Ða Minh
46 : Ðơn sơ chân thành với anh em
47 : “Vui với người vui, khóc với người khóc”
48 : Thánh Ða Minh, con người muốn ẩn dấu mình đi
49 : Tinh thần hãm mình
50 : Lòng yêu mến tích cực

Chương IX : Thánh Đa Minh, con người của tin mừng

51 : Thánh Ða Minh chiêm niệm Tin Mừng
52 : Thánh Ða Minh nhìn cuộc đời dưới ánh sáng Tin Mừng
53 : Thánh Ða Minh thể hiện tinh thần Tin Mừng
54 : “Hãy cư xử như những con người của Tin Mừng”

Comments are closed.