100 Truyện tích chuỗi cạt Mân Côi – nguồn gốc, lịch sử chuỗi hạt Mân Côi

0

100 TRUYỆN TÍCH CHUỖI HẠT MÂN CÔI (Phần I )

 NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ CHUỖI HẠT MÂN CÔI 

100 TRUYỆN TÍCH CHUỖI HẠT MÂN CÔI (Phần II )

Tác giả: Thomas trần Khắc Hoan

Giọng đọc: Trịnh Thanh Trung, Đăng bởi: Trung Trinh, 

Comments are closed.