Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm C

0

NHẬP

“ Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay vì mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Ơn cứu độ đã được ban tặng cho nhân loại cách đây hơn 2.000 năm. Thế nhưng con người vẫn sống trong mầu tím của đau thương và thất vọng, bởi việc khép kín lòng mình và chưa sẵn sàng dọn đường cho Chúa đến.

Xin Chúa cho chúng ta trong mùa vọng này, biết chuẩn bị lại con đường lòng như Gioan kêu gọi, hầu xứng đáng đón nhận niềm vui ơn cứu độ.

GIẢNG: Xin nhấp vào đây để tải file hỗ trợ

Lịch sử Israel nói chung, của Giêrusalem nói riêng là lịch sử thánh. Vì ở đó, Thiên Chúa đã tỏ mình ra là Đấng Thánh, và thể hiện sự thánh thiện của Ngài bằng cách thực thi lòng thương xót trải dài qua muôn thế hệ, ngay trong lịch sử của dân tộc Israel.

Hình 1 : Thiên Chúa hiện ra với Môisen trong bụi gai.

1/ Thiên Chúa hôm nay hiện ra với ai nơi bụi gai bốc cháy ?
T. Với ông Môisen.

2/ Tại sao Ngài lại truyền cho Môisen phải cởi giày ra ?
T. Vì Ngài là Đấng chí thánh.

3/ Ngài hiện ra với Môisen để làm gì ?
T. Để truyền cho Môisen đưa dân ra khỏi đất nô lệ Ai Cập mà đi về đất hứa.

Hình 2 : Tiên tri Barúc tuyên sấm.

4/ Qua tiên tri Barúc/ Thiên Chúa Ngài tiếp tục gióng lên điều gì ?
T. – Thiên Chúa sẽ cởi áo tang chế/ và khổ nhục của Israel.
– Ngài sẽ đưa họ về/ và mặc cho họ ánh vinh quang vĩnh cửu.

5/ Ngài thực hiện lời tuyên sấm đó thế nào ?
T. Ngài sẽ qui tụ con cái tản mác/ từ đông sang tây trở về với Ngài.

6/ Để họ được trở về an toàn/ Ngài truyền phải làm gì ?
T. – Bạt đi các núi đồi gò nổng.
– Lấp đầy các thung lũng và hố sâu.

Hình 3 : Gioan tẩy giả sinh ra.

7/ Gioan tẩy giả được Chúa chọn gọi vào sứ mạng gì ?
T. Dọn đường cho Đấng cứu thế.

8/ Ông đã thực hiện sứ mạng đó ở đâu ?
T. Ở bên cạnh dòng sông Giorđan.

9/ Ông gọi mời mọi người sám hối bằng cách nào ?
T. Dọn sẵn đường cho Đức Chúa/ sửa lối cho thẳng để Người đi.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 : Gioan tẩy giả làm phép rửa ở sông Giorđan.

10/ Mùa vọng là gì ?
T. Là mùa mong chờ Chúa đến.

11/ Để Chúa đến được với mình, ta phải làm gì ?
– Bạt đi những núi đồi của kiêu ngạo/ ý riêng.
– Lấp đầy các hố sâu của hận thù, đam mê phim ảnh xấu/ mê game, mê danh vọng chức quyền.
– Uốn ngay lại đường cho khỏi những dối trá/ gian tham, bài bạc/ trộm cắp.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Hãy sửa đường Chúa.

Thung lũng hãy lấp cho đầy.
Núi đồi phải bạt cho thấp.
Nẻo quanh co uốn lại cho ngay.
Đường lồi lõm phải san cho bằng.
Rồi từ đây mọi người sẽ thấy.
Ơn cứu độ Thiên Chúa chúng ta.

Lm. Giue Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.