Suy niệm với Mẹ, ngày 07.12

0

Thứ Hai, ngày 07.12.2015 – Tuần II MV

Lc 5, 17-26

“Tội anh được tha cho anh rồi” (Lc 5,20).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành người bại liệt. Một căn bệnh làm cho anh không thể đứng dậy được. Thế nhưng, anh đã được Chúa Giêsu trao ban tình yêu của Ngài. Có thể nói, anh là một người bị bại liệt về mặt thể lý, nhưng tâm hồn anh không hề bại liệt. Anh đã xác tín vào tình yêu của Chúa, và nhờ thế Ngài đã nhậm lời mà chữa lành cho anh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, biết bao lần chúng con từ chối tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con. Thân xác của chúng con mạnh khỏe, nhưng tâm hồn lại đầy bóng tối của tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con nhìn lại đức tin của mình để ngày càng sống gắn bó, kết hợp với Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, Mẹ luôn tin tưởng vững vàng vào Chúa, xin Mẹ thương nâng đỡ đức tin yếu kém của mỗi người chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.