Video: Thánh lễ tấn phong Giám mục giáo phận Kontum Aloisio Nguyễn Hùng Vị

0

Video: Thánh lễ tấn phong Giám mục

Giáo phận Kontum Aloisio Nguyễn Hùng Vị 

Đỗ Quốc Tiệp

Nguồn: vietcatholic.org

Comments are closed.