Video ”Trời Cao” trình bầy tại Christ Cathedral

0

Video ”Trời Cao” trình bầy tại Christ Cathedral

Nhạc: Duy Tân, hòa âm: Trần Chúc

Nguồn: vietcatholic.org

Comments are closed.