Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 21– 27/01/2016

0

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 21– 27/01/2016

Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, 

cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai

Nguồn: vietcatholic.org

Comments are closed.

phone-icon