Bài giảng mùa chay: “Về đi, từ nay đừng phạm tội nữa”

0

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C

BÀI GIẢNG MÙA CHAY

“Về đi, từ nay đừng phạm tội nữa”

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C

TA KHÔNG KẾT TỘI CHỊ


Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.

phone-icon