Đức Kitô vác Thập giá vì chúng ta

0

Trước khoảng 4.000 người tại buổi tiếp kiến chung ngày 16-2-2011, ĐGH Biển đức XVI nói: “Việc tin vào Đức Kitô làm cho người ta có sức mạnh đối mặt với những thử thách bình thường của cuộc sống và không là vác gánh nặng. Đồng hành với Đức Kitô không là gánh nặng đời sống, làm cho gánh nặng của chúng ta nặng hơn”.

Dẫn chứng gương sống và những bài viết của thánh Gioan Thánh giá, một nhà thần bí (mystic) Tây ban nha thế kỷ 16, ĐGH Biển đức XVI nói rằng niềm tin vào Đức Kitô là “ánh sáng và là sức mạnh trợ giúp chúng ta vác gánh nặng. Nếu một người có tình yêu vĩ đại, tình yêu này cho người đó đôi cánh, và người đó dễ dàng chịu đựng thử thách của cuộc sống”.

Đây là lần thứ ba ĐGH Biển đức XVI nói về một trong các vị thánh tiến sĩ của giáo hội, những người góp phần quan trọng vào việc hiểu biết thần học Công giáo.

ĐGH Biển đức XVI nói rằng có thể hiểu khi người ta nhìn vào thánh Gioan Thánh giá, một trong những cây bút thần bí trong lịch sử Kitô giáo. ĐGH hỏi: “Ngài có gì để nói với những Kitô hữu như chúng ta? Đời sống của thánh Gioan Thánh giá không bay lượn trên những đám mây thần bí. Đời sống của ngài kiên trì sống trong nghèo khó, bị chống đối khi cố gắng cải cách dòng Đức Mẹ Camêlô, gọi tắt là dòng Carmel (*), và ngài bị tù oan trong điều kiện khắc nghiệt”.

Thánh Gioan Thánh giá biết rằng “tăng cường đức tin, đức cậy và đức mến là tay trong tay với sự thanh luyện”, đó là quá trình dần dần mà người ta nới lỏng và chiến thắng những quyến luyến với tội lỗi và bất kỳ thứ gì ngăn cản chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn để cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa.

Cho phép mình yêu và được yêu là “ánh sáng giúp chúng ta vác những gánh nặng hằng ngày”.

ĐGH Biển đức XVI nói: “Sự thánh thiện không là công việc quá khó mà chúng ta đảm nhiệm, nhưng cốt ở việc mở rộng tâm hồn mình ra với Thiên Chúa và cho phép ngài thanh luyện”.

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ National Catholic Register)

(*) Carmelites – thánh Berthold thành lập khoảng năm 1154 tại Palestine, ngài qua đời năm 1195.

Comments are closed.