Slideshow “Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa”

0

Bài hát: “CẢM TẠ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA”

Nhạc và lời: Phạm Trung

Trình bày: Diệu Hiền

Comments are closed.