Video: Bài hát Hương Kinh Cung Tiến – Sáng tác: Lm. Văn Chi

0

HƯƠNG KINH CUNG TIẾN

Sáng tác: Linh mục Văn Chi

Trình bày: Ca Sĩ Thanh Lan

Nguồn: Vietcatholic.org

Comments are closed.